Over Mij

Zoals mijn naam doet vermoeden, heb ik naast de Nederlandse, een andere culturele achtergrond. Mijn ouders zijn beiden in Portugal geboren. Zelf ben ik in Den Haag geboren en ik heb met ons gezin ook in Brussel en in Portugal gewoond. Leven in een omgeving met culturele diversiteit heeft me altijd aangetrokken, door de verschillende perspectieven en mogelijkheden om problemen op te lossen. Na mijn studie heb ik een periode in Italië gewoond en gewerkt. Ik heb zowel betaald als vrijwilligerswerk gedaan in Rome, waar ik veelal met expats uit verschillende culturen heb gewerkt.

Opleiding

Mijn studie klinische – en persoonlijkheidspsychologie aan de universiteit Leiden, heb ik afgerond in 1993 en later heb ik mijn Gz-psychologie diploma behaald. Het werken met relaties en gezinnen heeft me altijd geboeid en daarom heb ik de opleiding tot systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapeut ) gevolgd en afgerond in 2011.

Ervaring

Mijn ervaring in de zorg ligt zowel in de jeugdhulpverlening als in de volwassenenzorg. Ik heb ervaring opgedaan binnen de Jeugdbescherming en daarna als gezinsbegeleider bij opvoedingsproblematiek. Hiernaast heb ik als behandelcoördinator gewerkt bij een Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) waar ik ook trainingen heb gegeven aan groepsleiders gericht op het samenwerken met ouders.  Vanaf 2004 heb ik ervaring opgedaan in de volwassenen GGZ vanuit behandelprogramma’s met ruime expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van relationele problematiek van individuele cliënten, echtparen en gezinnen.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Portugees