Systeemtherapie

Deze vorm van therapie richt zich voornamelijk op de behandeling van relationele problemen. Een systeemtherapeut bekijkt met zijn cliënt(en) hoe zij met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden en zal helpen middels feedback en adviezen om deze beïnvloeding ten goede te keren.

In hoofdlijnen kun je zeggen dat een systeemtherapeut u goed kan helpen om uw relatie te verbeteren, mits dat de wens is van beide partners. Hiernaast kan het ook zijn dat door alle problemen en klachten die u beiden ervaart, u het gevoel hebt niet meer goed te weten of u wel of niet met deze relatie door wilt gaan. Ook hierbij kan relatietherapie een gunstig effect hebben, door beiden hier een weloverwogen beslissing over te nemen. Hebt u reeds besloten om uit elkaar te gaan en hebt u kinderen, dan zult u vaak ook de wens hebben om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Dit is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van uw kinderen en hiernaast geeft het u ook de mogelijkheid om over uzelf te leren, het rouwproces op een gezonde manier op gang te brengen en de relatie als ouders te verstevigen.

Ook in het geval van een individuele behandeling zal de systeemtherapeut de sociale context van de ervaren problemen met de cliënt onderzoeken. Hiermee kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de krachten en verschillende perspectieven in de omgeving van de cliënt, waarmee de doelen sneller bereikt kunnen worden.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Portugees