Tarieven

De geleverde zorg in de praktijk valt binnen de basis generalistische ggz. De behandeling van psychische klachten wordt voor een aantal sessies vergoed vanuit de basisverzekering, afhankelijk van de problematiek en de ernst. Uw zorgverzekeraar zal uw eigen risico bij u in rekening brengen. Voor vergoeding door uw zorgverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist noodzakelijk, vooraf aan de eerste sessie.

Mocht de praktijk geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u rechtstreeks aan de praktijk waarna u de factuur kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, zodat u (een gedeelte) vergoed krijgt. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt deels af van uw polis en uw eigen risico. NB: bij een ‘budgetpolis’, vergoedt uw verzekeraar niet als er geen contract is. Het is aan te raden om u van tevoren goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar.

Voor 2024 zijn er contracten met: AnderZorg, a.s.r. zorg, AZVZ, Caresq, De Friesland, DSW, FBTO, HEMA, Holland zorg, Ik kies zelf van a.s.r. zorg, Interpolis, inTwente, Menzis, ONVZ, ONVZ Expats, ProLife, Salland, Stad Holland, VvAA, VinkVink, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg Direct, Zorg & Zekerheid

Systeemtherapie wordt alleen vergoed binnen een behandeling van psychische problematiek  die voldoet aan een DSM-5 diagnose.

Voor relatietherapie kunt u checken of uw aanvullende zorgverzekering dat (gedeeltelijk) vergoedt.

Voor verzekeraars waarmee er geen contract(en) zijn afgesloten wordt in de praktijk 100% van de NZa vastgestelde tarieven gehanteerd, zie onderaan deze pagina voor tarieven voor 2024.

Onverzekerde zorg, dus niet-basispakket zorg per 1 maart:                                           

Sessie (individueel)         € 105,00      per 45 min (in)directe tijd    (*)   

Partnerrelatietherapie      € 112,00      per 60 min (in)directe tijd (*)      

Dit geldt ook voor kennismakingsgesprekken. Het is aan te raden om van te voren duidelijk aan te geven dat het om een kennismakingsgesprek gaat, zodat u geen extra tijd betaalt voor het schrijven van een indicatiestelling en behandelplan (60 minuten extra).

(*) Indirecte tijd is bv. voorbereidingstijd, verslaglegging, mail en telefonisch contact. Bij een behandelsessie wordt 15 min extra tijd voor voorbereiding & verslaglegging gerekend. Bij een intake wordt 60 min extra tijd voor verslaglegging gerekend.

U kunt ook een dubbele of anderhalve sessie aanvragen, als u dat prettiger vindt.

Voor uw behandeling is continuïteit van belang. Als u een afspraak moet afzeggen, is het van belang dat u dit minimaal 48 uur van tevoren doet. Helaas zijn er wachttijden in de zorg. Als u tijdig afzegt, kan iemand van de wachtlijst eerder starten met de behandeling.

Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt 62,00 euro in rekening gebracht.  Bij twee maal niet tijdig afzeggen, wordt de behandeling gestopt.

Er wordt maandelijks gedeclareerd bij u of uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat als u de behandeling in een kalenderjaar begint en deze afrondt in een volgend kalenderjaar, uw zorgverzekeraar per kalenderjaar het eigen risico bij u in rekening zal brengen.

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Portugees