Tarieven

De geleverde zorg in de praktijk valt binnen de basis generalistische ggz. De behandeling van psychische klachten wordt voor een aantal sessies vergoed vanuit de basisverzekering, afhankelijk van de problematiek en de ernst. Voor de verzekering is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk, vanaf de eerste sessie.

Mocht de praktijk geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u rechtstreeks aan de praktijk waarna u de rekening kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, zodat u (een gedeelte) vergoed krijgt. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt deels af van uw polis en uw eigen risico. NB: bij een ‘budgetpolis’, vergoedt uw verzekeraar niet als er geen contract is. Het is aan te raden om u van tevoren goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar.

Voor 2022 zijn er contracten met: Achmea, a.s.r., Caresq, CZ, Ditzo, DSW, Eno, FBTO, De Friesland, HollandZorg, Interpolis,  inTwente , Jaaah, Menzis, Nationale Nederlanden, One Underwriting, ONVZ, OHRA,OWM, PNO zorg, Pro Life, Salland, Stad Holland, VvAA, Zilveren Kruis, Zorg Direct, Zorg & Zekerheid

Voor 2023 zijn er contracten met : Aevitae (zorgverzekeraar EUCARE), Anderzorg, a.s.r. , Caresq, CZ, De Friesland, DITZO, DSW, Eno, FBTO, HEMA, Holland Zorg, Interpolis, Jaaah, Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, OWM, PNO Zorg, Salland Zorgverzekeringen, VvAA, VinkVink, Zilveren Kruis, Zorg Direct, Zorg & Zekerheid

Systeemproblematiek ( relatie- of gezinsproblematiek ) wordt alleen deels vergoed, als er sprake is van daarmee samenhangende psychische problematiek bij één of beide partners / gezinsleden.

Voor verzekeraars waarmee er geen contract(en) zijn afgesloten wordt in de praktijk 100% van de NZa vastgestelde tarieven gehanteerd, zie onderaan.

Onverzekerde zorg    in     2022          en in           2023:                       

Sessie (individueel)          € 105,00     (45 min)    € 110,00

Partnerrelatietherapie      € 118,00      (60 min)    € 124,00

U kunt ook een dubbele of anderhalve sessie aanvragen, als u dat prettiger vindt.

Als u een afspraak moet afzeggen, is het van belang dat u dit minimaal 48 uur van tevoren doet. Helaas zijn er wachttijden in de gezondheidszorg. Als u tijdig afzegt, kan iemand van de wachtlijst eerder starten met de behandeling.

Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt 62,00 euro in rekening gebracht.  Bij twee maal niet tijdig afzeggen, wordt de behandeling gestopt.

Sinds januari 2022 is het Zorgprestatiemodel van kracht, dat wil zeggen dat er maandelijks gedeclareerd wordt bij u of uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat als u de behandeling in een kalenderjaar begint en deze afrondt in een volgend kalenderjaar, u twee maal uw eigen risico moet betalen aan uw zorgverzekering.

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Portugees