Kwaliteit & Geheimhouding

Binnen de behandeling wordt uw privacy gewaarborgd en geldt een wettelijke plicht tot geheimhouding. Om de kwaliteit van de behandelingen hoog te houden, is er regelmatig inter-collegiaal overleg en ben ik geregistreerd bij het BIG-register en beroepsverenigingen. Deze hanteren (her)registratie-eisen voor ervaringsjaren, opleiding en bijscholing. Tijdens vakanties, is er indien nodig de mogelijkheid tot waarneming.

BIG       register van het Ministerie van VWS
EFT       Emotionally Focused Therapy
NIP       Nederlands Instituut van Psychologen
NVRG   Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
LVVP    Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Klachten

Binnen de behandeling hecht ik aan transparantie en openheid in het contact. Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk aangeeft, zodat er over gesproken kan worden. Bij (ernstige) klachten kunt u zich richten tot de LVVP, Klachtenregeling volwassenen – LVVP

NVRG-logo-2018 Visitatie-logoeftknop

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Portugees